Ασπρόμαυρη φωτογραφία

Η φωτογραφία είναι αφαιρετική τέχνη, όποτε το χρώμα μπορεί στο διάβασμα της φωτογραφίας να μπερδεύει.

Γι'αυτό το λόγο όταν το χρώμα είναι πλεονασμός είναι προτιμότερο να αφαιρεθεί.

Όταν στη φωτογραφία επιλέγεται να μείνει το χρώμα, γίνεται επεξεργασία χρωμάτων , ώστε η παλέτα χρωμάτων να αποδίδει καλυτέρα το ύφος της φωτογραφίας μας. Η διαδικασία αυτή λέγεται color grading.

Όταν η φωτογραφία είναι ρεπορτάζ, η ασπρόμαυρη φωτογραφία, απομονώνει καλυτέρα την έκφραση και αλλάζει το ύφος της φωτογραφίας.

Κάποιες φορές βεβαία είναι θέμα γούστου. Μια καλή φωτογραφία μπορεί να είναι το ίδιο ενδιαφέρουσα και σε έγχρωμη και σε ασπρόμαυρη έκδοση.